Startseite \ Grupa HAAF \ Zarządzanie

Zarządzanie

Grupa HAAF: wieloletnie zarządzanie firmą w trzecim pokoleniu

Grupa firm HAAF jest niezawodnym partnerem logistycznym, zakorzenionym w metropolitalnym regionie Ren-Neckar. Po wykupie menedżerskim obecnie grupa firm zarządzana jest w trzecim pokoleniu.

Od 2015 r. Christoph Stoll jest wspólnikiem zarządzającym grupy firm HAAF. Jemu przede wszystkim grupa zawdzięcza rozwój w ubiegłych latach. Przejął on zarządzanie od Waltera Haafa, który z kolei od 1970 roku rozwijał przedsiębiorstwo transportowe swojego ojca, Oskara Haafa w kierunku specjalisty Jumbo.

Christoph Stoll jest osobą w grupie firm HAAF znaną z tego, że uczył się działalności transportowej i logistycznej od podstaw. Po zdobyciu wykształcenia jako spedytor i studiach ukończonych otrzymaniem państwowego dyplomu z tytułem mgr ekonomii ze specjalnością logistyki Christoph Stoll sprawował różne funkcje w obrębie grupy firm – od dyspozytora po kierownika dystrybucji. Członkiem zarządu Christoph Stoll był już od 2011 r., zanim w 2015 r., wraz z wykupem menedżerskim, przejął samodzielną odpowiedzialność.

Po ponad 45 latach zasiadania w zarządzie rodzinnego przedsiębiorstwa Walter Haaf wycofał się z kierownictwa operacyjnego i obecnie pełni rolę doradczą w grupie firm.