Startseite \ Grupa HAAF \ Zielona logistyka

Zielona logistyka

Pełniąc rolę firmy świadczącej usługi transportowe i logistyczne, czujemy się odpowiedzialni za zrównoważone rozwiązania, których celem jest ochrona środowiska. Szczególnie dzięki nowoczesnemu i nieustannie odnawianemu parkowi samochodowemu, spełniającemu najbardziej aktualne normy emisji szkodliwych substancji udaje się nam minimalizować emisję CO2. Ciche i niezwykle wydajne silniki oraz skuteczna technika odprowadzania spalin zapewniają ograniczone wartości emisji.

Za pomocą regularnych szkoleń ekologicznych dotyczących ekonomicznego stosowania pojazdów, celowego „dławienia” pojazdów i stosowania systemów asystentów jazdy jesteśmy ponadto w stanie zminimalizować zużycie paliwa. Zoptymalizowane planowanie pojazdów i zmniejszenie liczby kilometrów przejeżdżanych bez ładunku i objazdami przyczynia się także do poprawy bilansu ekologicznego.

Dążymy do rozwijania innowacyjnych pomysłów, takich jak ECOLINER, aby kontynuować realizację naszego celu zielonej logistyki!